Polityka prywatności

Administrator danych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych (czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych) jest Biuro Poselskie Posła na Sejm RP – Kacpra Płażyńskiego z siedzibą w Gdańsku (80-886, ul. Targ Drzewny 3 lok. 7).

W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z Biurem Poselskim w Gdańsku:

kacperplazynskibiuroposla@gmail.com, tel.: 606-200-903.

Informacja o pozyskaniu danych
Pana/Pani dane pozyskaliśmy w związku z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania od strony internetowej www.kacperplazynski.pl informacji o aktualnościach, wydarzeniach i spotkaniach organizowanych przez Posła na Sejm – Kacpra Płażyńskiego.

Cele i podstawy prawne przetwarzania
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) i f) w celu:

  • informowania o aktualnościach, wydarzeniach i nadchodzących spotkaniach z Posłem Kacprem Płażyńskim (newsletter)
    Pana/Pani dane osobowe (adres email, imię i nazwisko) mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest prawo do ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych
W przypadku wyrażenia zgody przez Pana/Panią na informowanie o wydarzeniach i nadchodzących spotkaniach (newsletter) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w tym celu do momentu odwołania zgody. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów administratora, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Odbiorcy danych
Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Biura Poselskiego Posła na Sejm RP – Kacpra Płażyńskiego. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Gwarantujemy realizację wszystkich Pana/Pani praw na zasadach określonych przez RODO, tj. prawo do:

  • dostępu do danych
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO)
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych